ประเภทของรายวิชา

อบรมอาชีพระยะสั้น 
 เทคโนโลยีการผลิตอิฐมวลเบาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ปฏิบัติการโรงงาน เรื่องงานเชื่อมไฟฟ้าบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การทำหุ่นจำลองบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การทำไอศครีมผลไม้ท้องถิ่นบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 เทคนิคการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe Photoshopบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 เทคนิคการทำใบปลิวโฆษณาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การแปรรูปไข่เค็มบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ภาษาอังกฤษเพื่องานอุตสาหกรรม 
 ภาษาอังกฤษเพื่องานอุตสาหกรรมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
การใช้งานระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัย 
 การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารบทคัดย่อ
 การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บทคัดย่อ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 การใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ Moodle สำหรับอาจารย์ บทคัดย่อ
 การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Power Point 2003บทคัดย่อ
การเกษตรเพื่อชุมชน 
 การเตรียมโคเนื้อเพื่อส่งเข้าประกวดบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 เทคนิคการผสมพันธุ์บัวฝรั่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
วิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล 2010
 การสร้างสารสนเทศด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2007บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoscapeบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม mambo สำหรับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 เทคนิคปฏิบัติการเคมีบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้